top of page

Ստեղագործական մտքից դեպի շահ և իշխանություն կամ Քաղաքական PR-ի հետքերովԱյսօր PR դպրոցի բանախոսն էր ք.գ.թ., քաղաքական վերլուծուբան Աբրահամ Գասպարյանը: Բանախոսությունից պարզ դարձավ, որ քաղաքական փաթեթավորումը՝ իր բոլոր հատկանիշներով, բայց որ ամենակարևորն է՝ քաղաքական որոշումների կայացմամբ, շահերի հարաբերությամբ, գործուղությունների և հետադարձ կապի հարաբերակցությամբ, ներկայացնում է այն, ինչ ասել է՝ քաղաքական PR:

Բանախոսությունը օգտակար էր և հետաքրքրեց հատկապես այն մասնակիցներին, որոնք ունեին քաղաքական մշակութային հետաքրքրություն, և որոնց հետաքրքրության շրջանակներում են գտնվում այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են՝ քաղաքական շահ, գործողություն, որոշումների կայացում, որոշումների կայացման լիազորություն, քաղաքական տրամադրություն, վարք, արժեքներ և այլն: Թեև բանախոսությունն ընթանում էր և հիմնված էր մասնավորապես իրական օրինակների վրա, բայց, հաշվի առնելով բանախոսի հենքային գիտելիքն ու փորձը, կրում էր նեղ մասնագիտական ուղղվածություն:


bottom of page