top of page

Հանրային կապեր

 

«Public Relations»-ը անգլերեն եզրույթ է, որը թարգմանաբար նշանակում է «հանրային հարաբերություններ»:

PR երևույթի ամբողջական սահմանումը տալիս է անգլիացի Սեմ Բլեկը. «Հանրային կապերը գիտություն է, մշակույթ, մեթոդների, հնարների, տեխնոլոգիաների միաձուլում՝ ուղղված արտաքին միջավայրի հետ փոխհամաձայնության հասնելուն, որը հիմնվում է ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվության վրա»:

PR   ՖԻԼՄԵՐ
Hancock (2008) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers
01:42

Hancock (2008) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Check out the official Hancock (2008) Trailer starring Will Smith! Let us know what you think in the comments below. ► Watch on FandangoNOW: https://www.fandangonow.com/details/movie/hancock-2008/1MVd25f1a31efa6a2c1be804621e0372cd8?ele=searchresult&elc=hancock&eli=0&eci=movies&cmp=MCYT_YouTube_Desc Subscribe to the channel and click the bell icon to stay up to date on all your favorite movies. Starring: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman Directed By: Peter Berg Synopsis: Hancock is a superhero whose ill considered behavior regularly causes damage in the millions. He changes when the person he saves helps him improve his public image. Watch More Classic Trailers: ► Horror Films: http://bit.ly/2D21x45 ► Comedies: http://bit.ly/2qTCzPN ► Dramas: http://bit.ly/2tefVm2 ► Sci-Fi Movies: http://bit.ly/2msyb5C ► Animated Movies: http://bit.ly/2HqZZ2c ► Documentaries: http://bit.ly/2Fs2zFd ► Musicals: http://bit.ly/2oDFckX ► Romantic Comedies: http://bit.ly/2qQVieQ ► Superhero Films: http://bit.ly/2FtNZgi ► Westerns: http://bit.ly/2mrOEXG ► War Movies: http://bit.ly/2qX4u18 ► Trailers By Year: http://bit.ly/2qTCxHF Fuel Your Movie Obsession: ► Subscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/2D01HJi ► Watch Movieclips ORIGINALS: http://bit.ly/2D3sipV ► Like us on FACEBOOK: http://bit.ly/2DikvkY ► Follow us on TWITTER: http://bit.ly/2mgkaHb ► Follow us on INSTAGRAM: http://bit.ly/2mg0VNU Subscribe to the Fandango MOVIECLIPS CLASSIC TRAILERS channel to rediscover all your favorite movie trailers and find a classic you may have missed.
PR  ԳՐՔԵՐ
bottom of page