Հոգեբանական հնարքները PR-ում. PR դպրոց


PR դպրոցի ուսանողներին «Հոգեբանական հնարքները PR-ում» թեմային ծանոթացրեց ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դոցենտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Մարինե Սահակյանը:


Հայկական Փի Ար ասոցիացիան Հայաստանում գործող հանրային կապերի և հաղորդակցության առաջատար կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2006 թվականին։

© 2021 | Հայկական Փի Ար ասոցիացիա

Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան 0015, Մեսրոպ Մաշտոցի պողոտա 4, 1/1

Հեռ.՝ 37410588768  Էլ. հասցե՝ office@armpr.org