Հոգեբանական հնարքները PR-ում. PR դպրոց


PR դպրոցի ուսանողներին «Հոգեբանական հնարքները PR-ում» թեմային ծանոթացրեց ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դոցենտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Մարինե Սահակյանը:


  • Facebook Чистый
  • Flickr - White Circle
  • White Twitter Icon
  • Google+ Чистый
  • LinkedIn Чистый

© 2020 Armenian PR Аssociation