• Facebook Чистый
 • Flickr - White Circle
 • White Twitter Icon
 • Google+ Чистый
 • LinkedIn Чистый

© 2016 "Armenian PR association" scientific-informational NGO

 • Facebook Чистый
 • Flickr - White Circle
 • White Twitter Icon
 • Google+ Чистый
 • LinkedIn Чистый
ARM

  PR դպրոցի ընդունելությունը բաց է մինչև սեպտեմբերի 8-ը  PR դպրոցի նպատակն է խթանել մասնագետների գիտելիքների և հմտությունների խորացմանն ու զարգացմանը՝ ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդաբանության կիրառմամբ:

  PR դպրոցը հնարավորություն է ընձեռում՝

  • ծանոթանալու PR ոլորտում արձանագրված հաջողություններին և ձևավորված փորձին,

  • Հայաստանի և արտերկրի առաջատար մասնագետներից ստանալու գիտելիքներ հանրային կապերի, PR գործիքների և տեխնոլոգիաների մասին,

  • ուսումնասիրելու Հայաստանի տեղեկատվական դաշտը, խնդիրներն ու բացերը,

  • կիրառելու տեսական գիտելիքները գործնականում:

  PR դպրոցի լավագույն մասնակիցները կներգրավվեն PR երկարաժամկետ և կարճաժամկետ տեղական ու միջազգային ծրագրերի իրականացմանը:

  Դասընթացների տևողությունը՝

  • 3 ամիս (շաբաթական 1 հանդիպում՝ 2 ժամ տևողությամբ):

  Մասնակցության համար նախատեսված է անդամավճար՝ 36.000 ՀՀ դրամ, որը մեկանգամյա է և վճարվում է դասընթացներից առաջ:

  Դպրոցը հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին շնորհվում են երկլեզու դիպլոմներ:

  PR դպրոցի դասընթացներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել առցանց հայտաձևը մինչև սեպտեմբերի 8-ը։ Սահմանափակ թվով մասնակից կընտրվի դասընթացներին մասնակցելու համար: