top of page
PR association_logoARM.png
ARM

4Ps4YOUth

“4Ps for Youth: Public, Popular, Progressive and Productive" կարողությունների զարգացման ծրագիրը միտված է համախմբել եվրոպական տարբեր կազմակերպությունների՝ քննարկելու հանրային կապերի զարգացման  միտումները, ուսումնասիրելու հաղորդակցային արդի գործիքներն ու տեխնոլոգիաները, զինվել համապատասխան գիտելիքով առօրյա աշխատանքը հանրայնացնելու և առավել արդյունավետ դարձնելու համար։ 

4p4uth.png

ԾՐԱԳՐԻ ՓՈՒԼԵՐԸ