top of page
PR association_logoARM.png
ARM

4Ps4YOUth

“4Ps for Youth: Public, Popular, Progressive and Productive" կարողությունների զարգացման ծրագիրը միտված է համախմբել եվրոպական տարբեր կազմակերպությունների՝ քննարկելու հանրային կապերի զարգացման  միտումները, ուսումնասիրելու հաղորդակցային արդի գործիքներն ու տեխնոլոգիաները, զինվել համապատասխան գիտելիքով առօրյա աշխատանքը հանրայնացնելու և առավել արդյունավետ դարձնելու համար։ 

4p4uth.png

ԾՐԱԳՐԻ ՓՈՒԼԵՐԸ

Ծրագրի մեկնարկը կտրվի Իտալիայում։ Մասնակից կազմակերպությունների ներկայացուցիչները կհանդիպեն նախապատրաստելու ծրագրի ընթացքը, քննարկելու առկա մարտահրավերներն ու սպասելիքները։

Ավելի քան 12 երկրներից երիտասարդներ կմասնակցեն Գերմանիայում կայանալիք ուսուցողական ծրագրին։ Ծրագրի նպատակն է փոխանցել երիտասարդներին գիտելիքներ PR և հաղորդակցային գործիքների և տեխնոլոգիաների մասին։

Գերմանիայում կայացած ուսուցողական ծրագրից ստացած գիտելիքները մասնակից կազմակերպությունները կկիրառեն իրենց երկրներում՝ գործնականում օգտագործելով տեխնոլոգիաներ իրենց աշխատանքը հանրայնացնելու համար։

Երևանում տեղի կունենա ծրագրի ամփոփիչ փուլը։ Մասնակից կազմակերպությունների ներկայացուցիչները կհանդիպեն Հայաստանում՝ վերլուծելու ծրագրի ազդեցությունը, ձեռքբերումներն ու բացթողումները։

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • Flickr
© 2020 ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՓԻ ԱՐ  ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ
bottom of page