top of page

ՀԱՅԿԱԿԱՆ PR
ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ
 
 
ՄԵԴԻԱ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ 

Հարգելի՛ մեդիա ներկայացուցիչներ, լրագրողներ,

Հանրային կապերի (PR) և հաղորդակցության ոլորտի ամենակարևոր իրադարձությունը՝ Հայկական PR մրցանակաբաշխությունը, տեղի կունենա հունիսի 22-ին։

Մրցանակաբաշխությունը նպատակադրել է բարձրացնել ու կարևորել հանրային կապերի մասնագետի դերը, արժևորել հանրույթի հետ հետադարձ կապը, խրախուսել հաղորդակցության կառավարման նոր մեթոդների ու տեխնոլոգիաների ստեղծումն ու կիրառումը, ի վերջո, արձանագրել ոլորտում առկա բացթողումներն ու հաղորդակցության խոչընդոտները։ 

Մրցանակաբաշխությանը մասնակցելու և արդյունքները լուսաբանելու համար, խնդրում ենք լրացնել հետևյալ հայտը։

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • Flickr
© 2021 ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՓԻ ԱՐ  ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ
bottom of page